McKenziemetoden

Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT)

Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) – i folkemunde kendt som McKenziemetoden er en international anerkendt og veldokumenteret undersøgelses- og behandlingstilgang til folk med smerter. MDT (McKenzie) er anbefalet af både nationale og internationale retningslinier indenfor rygområdet.

Ved hjælp af en grundig og struktureret gennemgang af de ting og funktioner som patienten beretter er smertefulde eller smertelindrende og en efterfølgende undersøgelse af de led og muskler som smerten er relateret til stilles diagnosen og der laves en målrettet behandlingsplan som er tilpasset den enkelte patient.

En af de helt store fordele ved MDT (McKenzie), er at metoden når den anvendes af en dygtig fysioterapeut er i stand til at afdække prognosen og fortælle om fysioterapi overhovedet vil kunne afhjælpe patients problemer.

En anden vigtigt gevinst er at patienten ofte vil kunne anvises hvorledes de selv kan deltage aktivt i at afhjælpe problemerne med simple og konkrete løsninger og dermed bliver mindre afhængig af behandleren.
At involvere patienten indebærer også at patienten uddannes i at tolke på sine smerter og forstå sit problem så det håndteres bedst muligt.

Kort sagt repræsenterer MDT (McKenzie) en grundig, struktureret og yderst veldokumenteret undersøgelses- og behandlingstilgang, som tilpasses den enkelte patient. Langt de fleste får rigtig gode resultater og de som ikke vurderes at kunne have gavn heraf, kan hjælpes videre til mere hensigtsmæssige udrednings- og behandlingsforløb.

Relevante øvelser

“Jeg er efter mit forløb hos Brian kommet over min diskusprolabs uden at skulle opereres.”
Thomas Lindby

Tag kontakt eller følg med

Altid 100 % uforpligtende.

© 2021 All rights reserved.
Danske Fysioterapeuter medlem: 14296

Kontakt & info

fysioaalborg@gmail.com
Telefon: 30 71 14 15
CVR: 29022666

Adresse

FysioAalborg
Klokkestøbergade 17
9000 Aalborg