Skoliose eller
‘skæv ryg’

Ved skoliose også kaldet skæv ryg “slår”  ryggen nærmest nogle krumninger når man kigger på patientens ryg bagfra som led i den fysioterapeutiske gennemgang af rygsøjlen. Der kan være forskellige årsager til skævheden. Nogle er medfødte, andre har en skævhed som et opstået ved f.eks et brud og der er ligeledes en stor del som opstår idiopatisk / uden grund.

For mange patienters vedkommende debuterer skævheden i 11-13 års alderen og der er en klar overrepræsentation af piger. Det bør også noteres at der kan være en arvelig komponent som spiller ind på om man udvikler skoliosen eller skæv ryg om man vil.

Er dit ene ben længere end det andet?

Benlængde forskel mellem højre og venstre ben har ligeledes været beskyldt for at være årsag til skævhed og rygsmerter. Det er dog meget sjældent tilfældet at der er en sammenhæng mellem disse. Det er dog klart at jo større benlængde forskel der er jo mere sandsynligt er det at det kan relateres til rygsmerter.

Ved voksne og færdigudvoksede individer ses meget sjældent en forøgelse af skævheden. Skævheden er utroligt varieret fra person til person med alt fra nogle få grader til 40-50 grader.


Regelmæssig behandling ved skæv ryg

De fleste med rygsmerter som følge af en skæv ryg anbefales regelmæssig fysioterapi vejledt træning. De med voldsom skævhed observeres og tilbydes i visse tilfælde kirurgi såfremt de har været gennem et fysioterapeutisk træningsforløb uden tilstrækkelig effekt. Det er vigtigt at træningsforløbet vejledt af fysioterapeut er kontinuerligt. Ofte vil patienten dog sagtens kunne udføre det ved hjælp af et hjemmetræningsprogram.

Det er vigtigt at notere sig at en skævhed absolut langt fra altid er smertefuld. Faktisk har mindre end halvdelen af de med synlig skævhed i ryggen smerter heraf og lever et liv indebærende de aktiviteter de ønsker uden begrænsninger.

En grundig fysioterapeutisk undersøgelse vil typisk kunne afdække om rygpatientens skævhed er relateret til de rygsmerter de kommer for at blive udredt for. Læs mere her

“Jeg er efter mit forløb hos Brian kommet over min diskusprolabs uden at skulle opereres.”
Thomas Lindby

Tag kontakt eller følg med

Altid 100 % uforpligtende.

© 2021 All rights reserved.
Danske Fysioterapeuter medlem: 14296

Kontakt & info

fysioaalborg@gmail.com
Telefon: 30 71 14 15
CVR: 29022666

Adresse

FysioAalborg
Klokkestøbergade 17
9000 Aalborg