MR-scanning og rygsmerter

Brian Østergaard Sørensen
30 marts 2015

30213_ryg-diskusprolaps-mr360x360

Har du en mr-scannning eller et røntgenbillede som viser at du har diskusprolaps, diskus degeneration, facetledsartrose, slidgigt og eller lignende ? Så er det her interessant information til dig.

I sundhedssektoren benytter man ofte betegnelsen uspecifikke rygsmerter. Den logiske forklaring herpå er ganske simpelt, at man ikke særligt ofte er i stand til præcist, at sige hvad det er der giver folk med ondt i ryggen deres smerter.

En del mennesker ser løsningen på det problem løst ved, at man foretager røntgen billeder og mr-scanninger. Problemet med denne tilgang er bare, at forskning har påvist, at der mange gange ikke er en sammenhæng mellem det man ser på dine mr-scanninger eller røntgenbilleder og dine smerter (Jarvik et al 2001; Brinjikji et al 2014).

Til gengæld er der påvist en sammenhæng mellem, at de der modtager en mr-scanning har en større risiko for operation, et forøget medicin forbrug (som en sidenote kan det oplyses at Danmarks forbrug af morfin er steget med 43% siden 2001) og en dårligere prognose som f.eks dette eksempel (Deyo 2013). Til gengæld er der også en sammenhæng mellem, at de patienter som modtager en ordentligt forklaring på deres billedefund. Herunder at bla. diskusprolaps, diskus degeneration, facetledsartrose og slidgigt er helt normale og typiske fund, også ved folk uden symptomer, har et reduceret medicinforbrug (McCullough et al. 2011). Det er ligeledes belyst at graden af forandringer i diskusskiven ikke altid er sammenhængende med patientens funktionsniveau og deres smerteniveau. Det skal forståes sådan, at de med de største forandringer i diskusskiven ikke var de der rapporterede størst reduktion af deres aktivitetsniveau eller for den sags skyld flest smerter (Berg, et al. 2013). Hvorfor patienter i visse tilfælde ikke får den information har jeg ikke noget bud på, men kan kun konkludere at det undrer mig.

Faktisk er forandringer i form af diskus degeneration, diskusprolaps og facetledsartrose så typiske at de bør tolkes som normale fund og ALTID tolkes i lyset af de symptomer den enkelte patient har. Det må nu engang være patientens smerter der skal være fokus på og ikke deres billeddiagnostik.

Sagen er at på baggrund af den ringe sammenhæng mellem billeder og smerter kan og bør patienter ikke håndteres på baggrund af billedemæssige fund men på baggrund af deres symptomer. Jeg mener ikke, at røntgen billeder og mr-scanninger ikke har deres berettigelse, men at de skal bruges med omtanke og ALTID bør forklares grundigt til patienten efterfølgende. Et eksempel på anvendelsen af mr-scanninger, er når man mistænker, at patienten fejler noget livstruende hvilket heldigvis kun er yderst sjældent hos folk med rygsmerter.

Her er et eksempel fra en meget nylig undersøgelse som redegør for hvad kan se på mr-scanninger hos folk som IKKE har smerter. En af de virkelige gode ting ved denne undersøgelse er at man har sammenholdt fundene på billederne med folks alder.

I mit eksempel (min alder er hermed ikke længere en hemmelighed..) vil følgende eksempler på fund være tilstede;

Diskus degeneration hos 52%

Disk bulging hos 20%

Diskus protusion hos 31%

Det er ikke meningen, at dette indlæg skal skabe frygt for bevægelse men tværtimod er budskabet, at oplyse om at du endelig skal bevæge dig. Samt at det man ser på røntgenbilleder og mr-scanninger er helt normale fund, som abolut ikke er ensbetydende med hverken smerter nu, i fremtiden eller et begrænset funktionsniveau men mere et udtryk for det normale.

Referencer

Berg L, Hellum C, Gjertsen Ø, Neckelmann G, Johnsen LG, Storheim K, Brox JI, Eide GE, Espeland A. Do more MRI findings imply worse disability or more intense low back pain? A cross-sectional study of candidates for lumbar disc prosthesis. Skeletal Radiol. 2013 Nov;42(11):1593-602. doi: 10.1007/s00256-013-1700-x. Epub 2013 Aug 28.

Brinjikji W1, Luetmer PH2, Comstock B1, Bresnahan BW1, Chen LE1, Deyo RA1, Halabi S1, Turner JA1, Avins AL1, James K1, Wald JT1, Kallmes DF1, Jarvik JG1. Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Degeneration in Asymptomatic Populations. AJNR Am J Neuroradiol. 2014 Nov 27.

Deyo RA. Real help and red herrings in spinal imaging. N Engl J Med 2013; 368: 1056-1058.

Jarvik JJ, Hollingworth W, Heagerty P, Haynor DR, Deyo RA. The Longitudinal Assessment of Imaging and Disability of the Back (LAIDBack) Study: baseline data. Spine (Phila Pa 1976). 2001 May 15;26(10):1158-66.

McCullough BJ, Johnson GR, Martin BI, Jarvik JG. Lumbar MR imaging and reporting epidemiology: do epidemiologic data in reports affect clinical management? Radiology. 2012 Mar;262(3):941-6.


Seneste nyt

| ,

Undersøgelse af rygsmerter hos egen læge.

Dette indlæg handler om undersøgelse af rygsmerter hos egen læge. I podcasten taler vi med specia…
| ,

Rodtryk og diskusprolaps – Kirurgi

Rodtryk og diskusprolaps I denne episode taler jeg med neurokirurg på Aalborg universitetshospita…
| ,

The doing is the fixing – Genoptræning

Gør det nu bare ! Nogle gange skal du bare gøre det, kom i gang og vær mindre bekymret. Yes det e…

Tag kontakt eller følg med

Altid 100 % uforpligtende.

© 2021 All rights reserved.
Danske Fysioterapeuter medlem: 14296

Kontakt & info

fysioaalborg@gmail.com
Telefon: 30 71 14 15
CVR: 29022666

Adresse

FysioAalborg
Klokkestøbergade 17
9000 Aalborg